Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

Czcionka:

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny to świadczenie finansowane z budżetu państwa, którego celem jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które pobierają dodatek mieszkaniowy.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej

Ustawa z dn. 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe pojęcie - „odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej”, który spełnia następujące warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny pokrywa tylko część opłat ponoszonych przez użytkowników energii elektrycznej i wynosi nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym, ustalanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy - prawo energetyczne, przy czym wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.

Jak otrzymać dodatek energetyczny?

Wypłacanie dodatku należy do kompetencji gminy. Przyzna go wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wydanie decyzji nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2013 poz. 98)


http://isap.sejm.gov.pl

 

Wzór wniosku do pobrania (prosimy o druk dwustronny):

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycnego.pdf

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny