Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Oborniczanin – czas na zmiany 2021-2023

Czcionka:

 

logarpowd

 

 

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywny Oborniczanin – czas na zmiany”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 9. Włączenie Społeczne

Działanie 9.1 Aktywna Integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna intergacja - konkursy horyzontalne

 

Głównym celem projektu jest objęcie 33 uczestników, mieszkańców gminy Oborniki Śląskie, działaniami o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Działania te mają przyczynić się do poprawy poziomu i jakości integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Uczestnicy projektu, poza wsparciem materialnym czy finansowym, otrzymają wsparcie ukierunkowane na aktywizację i społeczne włączenie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt będzie realizowany od września 2021 r. do czerwca 2023 r.

 

Koordynator projektu:

Renata Kaźmierczak – tel. 71 – 310-34-24, e-mail: j.kazmierczak@mgopsos.pl

 

Pracownicy socjalni biorący udział w projekcie:

Marzena Guzowska – tel. 71 – 310-34-24, e-mail: m.guzowska@mgopsos.pl

Zuzanna Jany – tel. 71 – 310-34-24, e-mail: z.jany@mgopsos.pl

Justyna Krzystaszek – tel. 71 – 310-34-22, e-mail: j.krzystaszek@mgopsos.pl

Anna Włodarczyk – tel. 71 – 310-34-24, e-mail: a.betscher@mgopsos.pl

 

Dokumenty, które należy wypełnić w celu przystąpienia do rekrutacji:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • deklaracja udziału w projekcie,
  • oświadczenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty są dostępne w biurze projektu, tj. w M-GOPS w Obornikach Śląskich oraz u pracowników socjalnych ośrodka. Dodatkowo dokumenty można pobrać w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, biurach lokalizacyjnych Partnerów projektu  (Fundacji IMAGO, Jasinowska-Czarny Anna Unika Doradztwo Unijne i Public Relations), a także na stronach www.oborniki-slaskie.pl, www.mgopsoborniki.naszops.pl, www.fundacjaimago.pl, www.unika.net.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontaktowanie się z pracownikami socjalnymi M-GOPS w Obornikach Śląskich.

 

Informacje o dostępności budynku M-GOPS:

Gmach  urzędu jest przystosowany  do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do budynku prowadzi  1 wejście, które  znajduje się na poziomie parteru w budynku  B - wewnątrz kompleksu budynków Urzędu Miasta w Obornikach  Śląskich.  Do budynku prowadzi chodnik od ulicy Wrocławskiej,  pomiędzy budynkami A i C. Do wejścia można dotrzeć również od ulicy Trzebnickiej wzdłuż budynku A.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Zaraz za wejściem znajduje się stanowisko obsługi klienta, gdzie można uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost drzwi wejściowych do budynku.

Naprzeciwko budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.  Wjazd na parking jest możliwy zarówno od ulicy Wrocławskiej jak i Trzebnickiej.  Przy wjeździe na parking od ulicy Trzebnickiej wyznaczono kolejne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – łącznie 2 miejsca.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracowników urzędu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 71 310-34-24, 71 – 310-34-22.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny