Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Absens carens"

Czcionka:

„Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska.

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce! Ponad 41 000 zł na założenie firmy!

Miło nam poinformować, iż od czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł . Przyznamy aż 95 takich dotacji!!!

 

 

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • w wieku od 30 rok życia;

a)      bez zatrudnienia w tym w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie), lub

b)      imigrantami oraz reemigrantami/os. ubogimi pracującymi/os. odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami/os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

  • zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W szczególności preferowane będą osoby (po +5 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):

·       długotrwale bezrobotne,

·       zamieszkałe na obszarach wiejskich,

·       po 50 r. życia,

·       kobiety,

·       osoby niepełnosprawne,

·       o niskich kwalifikacjach.

 

Do projektu zostanie zrekrutowanych 96 osób w tym 57 kobiety  i 38 mężczyzn. Co najmniej 39 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) obszary wiejskie.

 

Wsparcie:

  • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu 3 godz. na uczestnika projektu)
  • 82 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
  • 82 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego - 1800,00 zł netto przez okres 12 miesięcy (łącznie aż 21 600,00 zł netto)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 

W dniach od 25.08.2021 do 19.09.2021

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 Szczegóły:  zadzwoń:  500 520 027,     www.euro-concret.pl/dotacje30plus

( www.fb.com/euroconcret,   www.instagram.com/euro_concret )

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które m.in.:

·       posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

·       zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

·       zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm);

·       zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.);

 

UWAGA!

·        Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie.

 

 

Projekt „Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny