Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogólna klauzula informacyjna

Czcionka:

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, 55-120 ul. Trzebnicka 1, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mgopsos.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania podanych wcześniej danych w uzasadnionych przypadkach,
  3. złożenia żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w Państwa ocenie jest nieuzasadnione,
  5. przenoszenia danych,
  6. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie w przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, prawo do usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania mogą ulec ograniczeniu.
 8. Dysponują Państwo prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Ośrodka wynikających z przepisów ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) jest obligatoryjne.

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny